Saziņas forma

Jautājumu un ieteikumu gadījumā, lūdzu izmantojoet kontaktu formu.
Mūsu komanda sazināsies ar jums un atbildēs.

Ar Cieņu,
autoDNA.lv.
 1. Personas datu pārzinis ir AUTODNA Sp. z o.o., reģistrācijas numurs 121164104 un NM numurs: 5492391545, ul.Obywatelska 128/152, 94-104 Łódź, kapitāls: 50 000 PLN, NIP (Nodokļu Maksātāja Identifikācijas numurs): 5492391545, REGON (Vienotais Reģistrācijas Numurs) 121164104, e-pasta adrese: kontakti@autodna.lv telefona numurs saziņai: +48223500128, +37160002886.
 2. Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai:
  1. atbildēt uz Jūsu uzdoto jautājumu, izmantojot kontaktformu – mūsu leģitīmo interešu īstenošanai nodrošināt saziņu ar pakalpojuma lietotāju un atbildēt uz AUTODNA pieprasījumiem saskaņā ar VDAR 6. panta 1. iedaļas f) apakšpunktu. Šajā gadījumā Jūsu dati tiks apstrādāti līdz sūdzības iesniegšanai par Jūsu personas datu apstrādi vai laika posmā, kas nepārsniedz 36 mēnešus no pieprasījuma nosūtīšanas dienas.
  2. jebkādu iespējamo prasību noteikšanu, izmeklēšanu vai aizstāvību, kas varētu būt saistītas ar AUTODNA Sp. veiktajām darbībām un pakalpojumiem – lai īstenotu mūsu likumīgās intereses nodrošināt prasījumus saskaņā ar VDAR 6. panta 1. sadaļas f) apakšpunktu, laika periodā, ko paredz tiesību akti par ķīlām.
 3. Jūsu personas datu saņēmēji var būt personas, kas nodrošina un atbalsta Pārziņa izmantotās informācijas sistēmas, kā arī personas, kas sniedz pakalpojumus, kas saistīti ar Pārziņa pašreizējo darbību – saskaņā ar noslēgtajiem personas datu apstrādes uzticības līgumiem un nodrošina attiecīgo noteikumu piemērošanu. tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas nodrošina iepriekšminēto pušu, kā arī valsts iestāžu, kas ir pilnvarotas piekļūt šādiem datiem, datu privātumu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.
 4. Jums ir tiesības:
  1. piekļūt saviem datiem, kā arī labot, dzēst un ierobežot apstrādi, kā arī nodot savus datus un iebilst pret to apstrādi.
  2. iesniegt sūdzību par savu personas datu apstrādi uzraudzības iestādei – datu aizsardzības komisāram, ja uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde pārkāpj GDPR noteikumus.
 5. Jūsu personas dati netiks nodoti trešajai pusei vai starptautiskai organizācijai.
 6. Jūsu personas dati netiks pakļauti automatizētai lēmumu pieņemšanai, tostarp profilēšanas veidā.
 7. Jūsu personas datu sniegšana ir brīvprātīga, taču ir nepieciešams nosūtīt pieprasījumu, izmantojot saziņas veidlapu.